Mateřská škola roku

Vítejte na stránkách celostátní soutěže pod záštitou časopisu Poradce ředitelky mateřské školy a společnosti Nomiland.

O SOUTĚŽI


Pořádáte v rámci mateřské školy výlety, soutěže či aktivity, které mají u dětí velký úspěch? Daří se Vám spolupráce s rodiči či zájmovými spolky? Podělte se s námi o své úspěchy a zapojte se do celostátní soutěže Mateřská škola roku!

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Cílem soutěže je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady bude hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

HLAVNÍ CENA


Exkluzivní hlavní cenou je vybavení v hodnotě sto tisíc korun od hlavního partnera soutěže, společnosti Nomiland!

Společnost se věnuje širokému sortimentu pro děti od 3–8 let, nejznámější jsou pracovní sešity pod značkou NOMI, které se prodávají od roku 1996. V nabídce společnosti NOMILAND určené hlavně mateřským školkám najdete také didaktické hry, stavebnice, dřevěné hračky, školní nábytek, výtvarné potřeby, celkem více než 4 000 výrobků.

Více informací o společnosti Nomiland a jejich produktech naleznete na webových stránkách www.nomiland.cz.

CO BUDEME HODNOTIT


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují se svými žáky v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, si vybere jednu soutěžní oblast, v rámci které popíše jednu aktivitu. Tento popis bude maximálně o rozsahu 5 normostran a doplněn buď o doprovodné fotografie, nebo krátké video.

Soutěžní oblasti

1

PŘÍRODA MEZI NÁMI - Sázíte stromky nebo máte vlastní záhonek na zahradě MŠ? Chováte ve školce domácího mazlíčka? Zapojujete děti i rodiče do aktivit na ochranu přírody? Podělte se o to s námi!

2

ROZVÍJÍME PŘEDSTAVIVOST - Pořádáte kulturní akce, kde jsou děti tvůrci nápadů nebo aktivními účastníky? Hrajete divadlo, pořádáte besídky pro rodiče nebo třeba zpívánky? Pošlete nám ukázku!

3

JSME JEDEN TÝM - Spolupracujete se zájmovými sdruženími? Pořádáte společné akce s jinými školkami, školami či rodinami dětí? Podílíte se aktivně na aktivním životě vaší obce či městské části? Pochlubte se nám!

Hodnoticí kritéria: Porota bude u projektu hodnotit originalitu aktivit, zapojení dětí a pozitivní dopad na jejich vzdělávání. Soutěžní projekt porota ohodnotí max. 10 body.

JAK SE PŘIHLÁSIT


Přihlásit se může kterákoli MŠ (nebo MŠ spojená se základní školou) v České republice, a to snadno! Stačí zaslat údaje o vaší školce spolu s popisem vaší aktivity zařazené do jedné soutěžní kategorie. Popis doplňte doprovodnými fotografiemi či videem.

1. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu poradce@forum-media.cz nebo poštou na adresu Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, Praha ̶ Kobylisy, 182 00.

2. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovatele, kontaktní e-mail, telefon, název a adresu přihlašované mateřské školy.

3. V případě zaslání přihlášky online prosím přiložte text o vašich aktivitách do přílohy e-mailu, fotografie anebo video dokumentující aktivity vaší MŠ lze zaslat prostřednictvím datového úložiště Úschovna.cz. Pokud budete posílat projekt poštou, prosíme o zaslání CD/USB, které bude obsahovat jak soubor s popisem vašich aktivit, tak fotografie anebo videonahrávku.

4. Termín pro odeslání všech podkladů je nejpozději do 9. 9. 2019 včetně.

Přihláška, která nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje a přílohy, nemůže být zařazena do soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE


 • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.
 • Soutěž probíhá od 8. 10. 2018 do 9. 9. 2019. Zahájení i ukončení soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.
 • Zúčastnit se může kterákoliv MŠ, která je zákazníkem společnosti Nomiland a která je předplatitelem časopisu Poradce ředitelky MŠ nebo si jej v průběhu roku pořídí.
 • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 9. 9. 2019, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vaší aktivity v rámci jedné z uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie (maximálně 30 snímků) nebo krátká videonahrávka (maximálně 5 minut).
 • Přihlášením do soutěže poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.
 • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.
 • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.
 • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.
 • Výhru nelze měnit za hotovost.
 • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže.
 • Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v termínu 8. 10. 2018 v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelství FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.