Mateřská škola roku

Vítejte na stránkách celostátní soutěže, kterou pro vás připravil časopis Poradce ředitelky mateřské školy ve spolupráci se společností Insgraf s.r.o. Zapojte svou školku a vyhrajte
Kouzelný koberec v hodnotě 100 tisíc korun!

O SOUTĚŽI


Pomáháte s dětmi seniorům? Udržujete vlastní bylinkovou zahrádku? Vedete své svěřence k lásce ke knížkám? Napište nám o tom, zapojte se do celostátní soutěže a staňte se Mateřskou školou roku! Naše motto zní:

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Soutěž Mateřská škola roku dává školkám šanci prezentovat své aktivity a inspirovat ostatní. Cílem je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady budeme představovat na stránkách časopisu Poradce ředitelky mateřské školy, bude je hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

HLAVNÍ CENA


Exkluzivní hlavní cenou je Kouzelný koberec v hodnotě sto tisíc korun od hlavního partnera soutěže, společnosti INSGRAF!

S nábytkem a vybavením této společnosti se denně setkávají děti ve 24 evropských zemích. Počet nábytkových sestav prodaných od roku 2004 by stačil na vybavení poloviny školek v ČR. Jako jediný dodavatel vybavení a pomůcek v ČR pro vás připravuje výtvarné a pedagogické inspirace včetně pracovních listů. Více informací o produktech společnosti INSGRAF s.r.o. naleznete na webových stránkách www.insgraf.cz

Kouzelný koberec je interaktivní didaktická pomůcka, která rozvíjí hrubou motoriku, zrakově-pohybovou koordinaci, postřeh a rychlost reakce. Zařízení tvoří sada integrovaných čidel pohybu, kvalitní projektor a počítač. Celek, o rozměrech 60x40x30 cm, se zavěsí pod stropem. Promítaný obraz na podlaze vytváří virtuální plochu, kterou děti ovládají pohybem. Rozměry aktivní plochy jsou cca 2x3 m. Součástí sady je 54 zábavných edukačních her určených dětem předškolního a mladšího školního věku.

CO BUDEME HODNOTIT


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují se svými žáky v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, popíše tři aktivity. Ty by měly svým zaměřením odpovídat jednotlivým soutěžním kritériím. Aktivity popíše na maximálně 5 normostranách a svůj popis doplní buď o doprovodné fotografie, nebo krátké video.

Soutěžní oblasti

1

POZNÁVÁME ZDRAVÉ JÍDLO - Určitě se ve vaší školce snažíte vést děti ke zdravému stravování. Napište nám o tom! Ať už jde například o společnou přípravu svačinek, udržování bylinkového nebo zeleninového záhonu přímo na zahradě MŠ nebo herní aktivity seznamující děti se zdravým jídlem, vše se počítá.

Hodnoticí kritéria: Originalita aktivit, zapojení dětí, pozitivní dopad na stravovací návyky. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

2

PŘIPRAVUJEME BUDOUCÍ ČTENÁŘE - Založili jste s dětmi miniknihovničku? Čtete pravidelně nejen svým svěřencům, ale třeba i jejich sourozencům a rodičům? Vyrábíte společně leporela, hrajete divadlo? Napište nám o tom, jak ve vaší mateřské škole neotřelým způsobem rozvíjíte předčtenářskou gramotnost!

Hodnoticí kritéria: Originalita aktivit, zapojení dětí, získávání nových dovedností. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

3

HRAJEME SI JINAK - Podporujete rozvoj vašich dětí zajímavými aktivitami, které děti baví a přitom je učí zajímat se o prostředí kolem sebe a pomáhat ostatním? Napište nám o tom! Může se jednat například o pomoc seniorům, péči o blízké okolí vaší školky anebo spolupráci se zájmovými skupinami a spolky z okolí.

Hodnoticí kritéria: Originalita aktivit, zapojení dětí, pozitivní dopad na blízké okolí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

JAK SE PŘIHLÁSIT


Přihlásit se může kterákoli MŠ (nebo MŠ spojená se základní školou) v České republice, a to snadno! Stačí zaslat údaje o vás spolu s popisem vašich aktivit a doprovodnými fotografiemi či videem.

1. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu poradce@forum-media.cz nebo poštou na adresu Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, Praha ̶ Kobylisy, 182 00.

2. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovatele, kontaktní e-mail, telefon, název a adresu přihlašované mateřské školy.

3. V případě zaslání přihlášky online prosím přiložte text o vašich aktivitách do přílohy e-mailu, fotografie anebo video dokumentující aktivity vaší MŠ lze zaslat prostřednictvím datového úložiště Úschovna.cz. Pokud budete posílat projekt poštou, prosíme o zaslání CD/USB, které bude obsahovat jak soubor s popisem vašich aktivit, tak fotografie nebo videonahrávku.

4. Termín pro odeslání všech podkladů je nejpozději do 16. 9. 2018 včetně.

Přihláška, která nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje a přílohy, nemůže být zařazena do soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE


  • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.
  • Soutěž probíhá od 26. 3. 2018 do 8. 10. 2018. Zahájení i ukončení soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.
  • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 16. 9. 2018, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vašich aktivit v rámci uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie nebo krátká videonahrávka.
  • Přihlášením do soutěže poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.
  • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.
  • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.
  • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.
  • Výhru nelze měnit za hotovost.
  • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže.
  • Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v termínu 8. 10. 2018 v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelství FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.

ODBORNÁ POROTA


Bc. Irena Machů

jednatelka společnosti Insgraf s.r.o.

Mgr. Eliška Michálková

šéfredaktorka časopisu Poradce ředitelky mateřské školy

Mgr. Radek Sárközi

prezident Pedagogické komory

Ing. Kateřina Pilařová, DiS.

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Kladno a Rakovník

Ing. Eva Chválová

jednatelka společnosti Nakladatelství FORUM s.r.o.

Mgr. Martina Viewegová

dětská psycholožka a psychoterapeutka

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

předsedkyně výboru Asociace předškolní výchovy