O soutěži


Plánujete pro tento školní rok nové aktivity? Vymysleli jste něco jedinečného, co by se mohlo uchytit i v dalších školkách? Inspirujte ostatní a přihlaste se do soutěže Mateřská škola roku 2024. Je to skutečně jednoduché! Stačí se s námi podělit o vaše zkušenosti.

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Cílem soutěže je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady bude hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

Hlavní cena


Společnost LOKKI věnuje vítězné mateřské škole nábytek či jiné školní vybavení z vlastního sortimentu v hodnotě 100 tisíc Kč! LOKKI International je českou společností, která již 20 let navrhuje, vyrábí a dodává originální dětské interiéry a nábytek pro mateřské školy a zdravotnická zařízení v České republice i na Slovensko. V jejich nabídce najdete širokou škálu dětských koutků, interaktivních panelů, nástěnek, dekorativních prvků i jedinečný propracovaný systém rozlišovacích značek pro mateřské školy. Poradí vám s výběrem produktů, jejich umístěním, volbou vhodných doplňků i s výmalbou. Více o společnosti LOKKI naleznete na www.lokki.cz

Co budeme hodnotit


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují s dětmi v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, si vybere pouze jednu soutěžní oblast, v rámci které popíše jednu aktivitu. Tento popis bude maximálně o rozsahu 5 normostran a doplněn o doprovodné fotografie (max. 30) nebo krátké video (max. 5 min.).

1.

POHYBEM KU ZDRAVÍ

Ve zdravém těle zdravý duch – řídíte se tímto heslem ve vaší školce? Jsou pohybové aktivity a sportovní vyžití oblíbeným prvkem vzdělávání dětí ve školce? Zařadili jste do vzdělávání jógu, dětskou fyzioterapii či jiné prvky, které jsou zaměřeny na zdravý pohybový vývoj dětí? Zapojujete do sportovních aktivit i rodiče či veřejnost? Chtěli byste se pochlubit ostatním školkám a naší porotě? Představte nám sportovní projekty, tělovýchovné aktivity nebo inovativní přístupy k podpoře zdraví a pohybu dětí.

2.

TVŮRČÍ ATELIÉR

Je vaše školka plná originálních výtvorů a děti, rodiče i pedagogové si užívají kreativní chvilky ve školce? Máte speciální koutky, zkoušíte neotřelé výtvarné techniky či se účastníte s dětmi kreativních workshopů? Máte v malíku jiné originální projekty či neotřelé výtvarné aktivity, které vedou děti k projevu vlastní fantazie, tvůrčímu myšlení a experimentování s různými uměleckými médii? Napište nám o tom!

3.

ZVÍDAVÍ OBJEVITELÉ

Rozšiřujete ve vaší škole zvídavost a lásku k objevování? Máte vědecký koutek nebo pravidelně provádíte pokusy a experimenty na různá témata? Je dětský mikroskop, lupa či výzkumná stanice oblíbeným hracím a vzdělávacím prvkem vašich svěřenců? Pošlete nám váš projekt a pochlubte se naší porotě, jak ve vaší školce rozvíjíte zájem dětí o přírodní vědy a techniku.

Přihlásit se do soutěže

Základní údaje


Kontaktní údaje
 *


Zasláním přihlášky nám udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Klikněte sem pro více informací.

Pravidla soutěže


  • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.

  • Soutěž probíhá od 24. 11. 2023 do 9. 9. 2024. Zahájení i vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.

  • Zúčastnit se může kterákoliv MŠ, která je předplatitelem časopisu Poradce ředitelky MŠ nebo si jej v průběhu roku pořídí.

  • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 9. 9. 2024, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vaší aktivity v rámci jedné z uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie (maximálně 20 snímků), případně krátké video.

  • Přihlášením do soutěže MŠ poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.

  • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.

  • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.

  • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.

  • Výhru nelze měnit za hotovost.

  • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže. Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelstvím FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.