O soutěži


Plánujete pro tento školní rok nové aktivity? Vymysleli jste něco jedinečného, co by se mohlo uchytit i v dalších školkách? Inspirujte ostatní a přihlaste se do soutěže Mateřská škola roku 2023. Je to skutečně jednoduché! Stačí se s námi podělit o vaše zkušenosti.

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Cílem soutěže je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady bude hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

Hlavní cena


Společnost BOXED věnuje vítězné mateřské škole profesionální interaktivní dotykový panel 3Panel Samsung 55“, pedagogickou diagnostiku iSophi a počítač z vlastního sortimentu v hodnotě 100 tisíc Kč! Společnost BOXED nabízí moderní výukové pomůcky pro pedagogy a děti: Od vybavení třídy až po správu školní ICT infrastruktury. Kromě toho má zkušenosti s hledáním zdrojů pro financování inovací ve vzdělávání. Školám již od roku 2010 pomáhá s přípravou, administrací a realizací projektů financovaných z národních i EU zdrojů. Více o společnosti BOXED naleznete na www.portal.boxed.cz

Co budeme hodnotit


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují s dětmi v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, si vybere pouze jednu soutěžní oblast, v rámci které popíše jednu aktivitu. Tento popis bude maximálně o rozsahu 5 normostran a doplněn o doprovodné fotografie (max. 30) nebo krátké video (max. 5 min.).

1.

MALÝ ZAHRADNÍK

Máte ve své školce vlastní záhony s květinami, o které se s dětmi pravidelně staráte? Pěstujete si vlastní ovoce, zeleninu či bylinky? Zvelebujete svou zahradu a důkladně pozorujete její změny v průběhu celého roku? Věnujete se rostlinám ve svých vzdělávacích aktivitách? Napište nám o tom!

2.

BUDOUCÍ ČTENÁŘ

Založili jste s dětmi mini knihovničku? Čtete pravidelně nejen svým svěřencům, ale třeba i jejich sourozencům a rodičům? Spolupracujete s knihovnou a navštěvujete knižní besedy? Vyrábíte společně leporela? Předčítají vám ve školce senioři nebo rodiče? Pochlubte se porotě, jak ve vaší mateřské škole neotřelým způsobem rozvíjíte předčtenářskou gramotnost!

3.

RECYKLACE PRO MALÉ I VELKÉ

Realizujete ve vaší školce aktivity, které přispívají k udržitelnosti a ochraně životního prostředí? Seznamujete děti s inovativními způsoby recyklace materiálů? Uklízíte přírodu v okolí školky? Zapojujete děti i rodiče do recyklace odpadu kreativním způsobem? Překvapte naši porotu vaším přesahem do environmentální výchovy dětí.

Přihlásit se do soutěže


Přihlašování soutěžních příspěvků bylo ukončeno. Děkujeme všem účastníkům a držíme palce při slosování!

Pravidla soutěže


  • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.

  • Soutěž probíhá od 28. 11. 2022 do 10. 9. 2023. Zahájení i vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.

  • Zúčastnit se může kterákoliv MŠ, která je předplatitelem časopisu Poradce ředitelky MŠ nebo si jej v průběhu roku pořídí.

  • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 10. 9. 2023, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vaší aktivity v rámci jedné z uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie (maximálně 20 snímků), případně krátké video.

  • Přihlášením do soutěže MŠ poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.

  • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.

  • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.

  • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.

  • Výhru nelze měnit za hotovost.

  • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže. Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelstvím FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.

Porota


Mgr. Kateřina Konvalinová

Ilustrátorka a autorka pedagogických publikací, lektorka a učitelka v MŠ.

Mgr. Ludmila Šprachtová

Místopředsedkyně Asociace předškolní výchovy, bývalá ředitelka MŠ a lektorka kurzů zaměřených na kurikulum podpory zdraví v MŠ, právní subjektivitu MŠ a dalších.

Mgr. Miroslava Strakatá

Ředitelka mateřské školy a lektorka DVPP.

Bc. Monika Čihulová

Šéfredaktorka časopisu Poradce ředitelky mateřské školy.