JBH2TsVjTX0cvgHzuQHpvcCayA1mvhG9Cgb0xBU6Fs93x3woxtGov3DhFtCqGXUpw3ThCcV2uQP3Kg94JMCqCXUaGNSaGNScJdrhCATjvAq9CgH1whDfvhLXv2rpwcCaTgfmvW1sxQrfJMDov256TRDpCd48wAZ0uWVeJMDHGNOaH0arSs0oHcUqFNYaFdKnGMUrws40CXYaGMUruXY0GW43HXKqGterGXKqHdw4GXG0Ss42CXUaGM0oHWUrFNZtFM40FNYnGM0rye0rHMUsMXZdFM42CXUnGMUoHW0rCXZtFdKaGMUrCXZiGNLdFdSaGWUrFM40CXYnGRGnFdKnGM0rFNZ6NNY1CXYsMXZdFM42CXUnGMUoHW0rCXZtFdKaGMUrCXZiGNLdFdSaGWUrFM40CXYnGRGnFdKnGM0rFNZ6Cc8+JW9hJdqpw3ThJai=Mateřská škola roku – celostátní soutěž mateřských škol

Časopis Poradce ředitelky mateřské školy ve spolupráci se společností Zepter International vyhlašují třetí ročník celostátní soutěže o nejlepší školku.

O soutěži


Plánujete pro tento školní rok nové aktivity? Vymysleli jste něco jedinečného, co by se mohlo uchytit i v dalších školkách? Inspirujte ostatní a přihlaste se do soutěže Mateřská škola roku 2020. Je to skutečně jednoduché! Stačí se s námi podělit o vaše zkušenosti.

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Cílem soutěže je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady bude hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

Hlavní cena


Exkluzivní hlavní cenou jsou čističky vody a vzduchu v hodnotě sto tisíc korun od hlavního partnera soutěže, společnosti Zepter International!

Zepter International je celosvětová společnost, která vyrábí a po celém světě prodává a distribuuje exkluzivní spotřební zboží té nejvyšší kvality. Společnost působí ve více než 60 zemích světa, na českém trhu je již od roku 1991.

Od roku 1995 vede projekt Zdravý vzduch dětem a učitelům v mateřských školách, který ve školkách zajišťuje systémy na čištění a ionizaci vzduchu Therapy Air Ion. V posledních 2 letech se k projektu připojily také systémy na výrobu zdravé vody EdelWasser a AqueenaPro. Do projektu se již zapojilo několik stovek školek, postupně se však přidávají také základní a střední školy, které myslí na zdravé prostředí svých žáků a učitelů.

Více informaci o produktech společnosti Zepter naleznete v sekci Zdravý vzduch.

Co budeme hodnotit


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují se svými žáky v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, si vybere pouze jednu soutěžní oblast, v rámci které popíše jednu aktivitu. Tento popis bude maximálně o rozsahu 5 normostran a doplněn o doprovodné fotografie (max. 30) nebo krátké video (max. 5 min.).

Soutěžní oblasti

Školka v pohybu

Pořádáte miniolympiádu? Cvičíte jógu? Dbáte na pravidelný pohyb dětí nejen ve školce, ale i venku? Podělte se o to s námi!

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, koncepce tělesné výchovy. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

1

2

Malí zahradníci

Jste pyšní na svou školní zahrádku? Vaříte ze své sklizně dobroty pro děti? Sledujete, jak se zahrádka mění v průběhu roku? Pošlete nám fotku!

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, získávání nových vědomostí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

Svět okolo nás

Spolupracujete se zájmovými sdruženími? Pořádáte společné akce s jinými školkami, školami či rodinami dětí? Podílíte se na aktivním životě vaší obce či městské části? Pochlubte se nám!

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, pozitivní dopad na blízké okolí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

3

Jak se přihlásit


Přihlásit se může kterákoli MŠ (nebo MŠ spojená se základní školou) v České republice, a to snadno! Stačí zaslat údaje o vaší školce spolu s popisem vaší aktivity zařazené do jedné soutěžní kategorie. Popis doplňte doprovodnými fotografiemi či videem.

 1. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu poradce@forum-media.cz nebo poštou na adresu Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, Praha ̶ Kobylisy, 182 00.
 2. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovatele, kontaktní e-mail, telefon, název a adresu přihlašované mateřské školy.
 3. V případě zaslání přihlášky online prosím přiložte text o vašich aktivitách do přílohy e-mailu, fotografie anebo video dokumentující aktivity vaší MŠ lze zaslat prostřednictvím datového úložiště uschovna.cz. Pokud budete posílat projekt poštou, prosíme o zaslání CD/USB, které bude obsahovat jak soubor s popisem vašich aktivit, tak fotografie anebo videonahrávku.
 4. Termín pro odeslání všech podkladů je nejpozději do 11. 9. 2020 včetně.

Přihláška, která nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje a přílohy, nemůže být zařazena do soutěže.

Pravidla soutěže


 • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.
 • Soutěž probíhá od 1. 11. 2019 do 11. 9. 2020. Zahájení i vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.
 • Zúčastnit se může kterákoliv MŠ, která je předplatitelem časopisu Poradce ředitelky MŠ nebo si jej v průběhu roku pořídí.
 • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 11. 9. 2020, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vaší aktivity v rámci jedné z uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie (maximálně 30 snímků) nebo krátká videonahrávka (maximálně 5 minut).
 • Přihlášením do soutěže MŠ poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.
 • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.
 • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.
 • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.
 • Výhru nelze měnit za hotovost.
 • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže. Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelstvím FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.

Odborná porota


prof. Milada Rabušicová, Ph.D.

Předsedkyně české pobočky organizace OMEP

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Vedoucí centra enviromentálního vzdělávání

UK-PedF Praha

Mgr.et Bc. Hana Švecová

Ředitelka MŠ Libiš

Mgr. Eliška Michálková

Šéfredaktorka Poradce ředitelky mateřské školy

Ing. Eva Chválová

Jednatelka společnosti Nakladatelství FORUM

Ing. Jana Andresová

Zástupkyně společnosti

Zepter International

Jarmila Kotrbová

Bývalá ředitelka MŠ Korycanská