PŘEHLED VÍTĚZŮ


Mateřská škola roku 2023

MŠ Za Branou, Pacov

Mateřská škola Za Branou oslnila porotu svým projektem Malý zahradník. Školka roku 2023 se zaměřuje na vzdělávání dětí v souladu s přírodou. Klade důraz na aktivní zapojení dětí do péče o rozlehlou zahradu, kde se učí o přírodě a ekologii. Zahradu rozvíjí jako interaktivní a udržitelný prostor, který zahrnuje stromy, keře, květinové loučky, ovocný sad a další venkovní aktivity. Děti se učí badatelskému přístupu a smyslovému učení. Témata zahrnují ekologii, udržitelnost, péči o zvířata a rostliny, a vztah k přírodě a místnímu dědictví. Děti se podílejí na údržbě zahrady, starají se o zvířata, pěstují rostliny a provádějí experimenty.

Vítěz 2023

Mateřská škola roku 2022

MŠ Fügnerova, Louny

Mateřská škola Fügnerova z Loun oslnila porotu svým projektem a komplexní vizí Skutečně zdravá škola. V MŠ Fügnerova propojují zdravé stravování, podporu lokálních dodavatelů potravin i ekologický přístup k nakupování i zpracování surovin. Do celé vize školky se zapojují nejen její zaměstnanci, ale také rodiče i samotné děti. Ve školce pořádají vlastní farmářské trhy, nakupují bezobalové potraviny, děti jsou zapojovány do přípravy pokrmů a mnoho dalšího.

Mateřská škola roku 2021

MŠ Duha, Soběslav

Mateřská škola DUHA se přihlásila do soutěže se svým projektem Zvelebujeme školku. Jak už název napovídá, školka prošla krásnou a barevnou rekonstrukcí. Ve školní Zahradě sedmi barev najdete nejen pestré barvy, ale i pestrý výběr průlezek, vzdělávacích i relaxačních aktivit, dílny a přírodní koutky. Na zvelebování zahrady se podíleli nejen pracovníci školy, ale také rodiče a děti, které školku navštěvují.

Mateřská škola roku 2020

MŠ Dřevěnka, Turnov

MŠ Dřevěnka zabodovala u poroty se svým projektem Přírodní živly. Projekt byl uskutečňován formou vlastního prožitku spojeného s živly: země, oheň, voda, vzduch. Děti si vše vyzkoušely, ochutnaly, osahaly. Porotci tento projekt vybrali jako nejlepší také kvůli spolupráci s širokou veřejností, rodiči a kamarády školy.

Mateřská škola roku 2019

MŠ Strmilov, Strmilov

MŠ Strmilov se přihlásila do soutěže s projektem Voda. Ten očaroval porotě svou obsáhlostí a všestranností. V rámci svého celoročního projektu děti poznávaly koloběh vody v přírodě, čistily studánku, nechaly se unášet na vlnách skladby Má vlast od Bedřicha Smetany nebo také zavítaly do čističky odpadních vod.

Mateřská škola roku 2018

MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

MŠ Jeřabinka vyhrála se svým projektem, který popisoval novou zahrádku s vyvýšenými záhony a smyslovými chodníky. Dále se podělila o praxi sdílených knihoven na chodbách mateřinky nebo pozorování líhnutí motýlů. Jako závěrečnou tečku školka představila velkolepý projekt zámořských plaveb, kdy ve třídě vznikla velká loď.

MŠ Sympatie


Mateřská škola Sympatie 2021

MŠ Nedašovská, Praha 5

Vítězem soutěže MŠ sympatie 2021 se stala Mateřská škola Nedašovská, která získala nejvyšší počet hlasů od svých příznivců.