PŘEHLED VÍTĚZŮ


Mateřská škola roku 2020

MŠ Dřevěnka, Turnov

MŠ Dřevěnka zabodovala u poroty se svým projektem Přírodní živly. Projekt byl uskutečňován formou vlastního prožitku spojeného s živly: země, oheň, voda, vzduch. Děti si vše vyzkoušely, ochutnaly, osahaly. Porotci tento projekt vybrali jako nejlepší také kvůli spolupráci s širokou veřejností, rodiči a kamarády školy.

Mateřská škola roku 2019

MŠ Strmilov, Strmilov

MŠ Strmilov se přihlásila do soutěže s projektem Voda. Ten očaroval porotě svou obsáhlostí a všestranností. V rámci svého celoročního projektu děti poznávaly koloběh vody v přírodě, čistily studánku, nechaly se unášet na vlnách skladby Má vlast od Bedřicha Smetany nebo také zavítaly do čističky odpadních vod.

Mateřská škola roku 2018

MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

MŠ Jeřabinka vyhrála se svým projektem, který popisoval novou zahrádku s vyvýšenými záhony a smyslovými chodníky. Dále se podělila o praxi sdílených knihoven na chodbách mateřinky nebo pozorování líhnutí motýlů. Jako závěrečnou tečku školka představila velkolepý projekt zámořských plaveb, kdy ve třídě vznikla velká loď.