JBH2TsVjTX0cvgHzuQHpvcCayA1mvhG9Cgb0xBU6Fs93x3woxtGov3DhFtCqGXUpw3ThCcV2uQP3Kg94JMCqCXUaGNSaGNScJdrhCATjvAq9CgH1whDfvhLXv2rpwcCaTgfmvW1sxQrfJMDov256TRDpCd48wAZ0uWVeJMDHGNOaH0arSs0oHcUqFNYaFdKnGMUrws40CXYaGMUruXY0GW43HXKqGterGXKqHdw4GXG0Ss42CXUaGM0oHWUrFNZtFM40FNYnGM0rye0rHMUsMXZdFM42CXUnGMUoHW0rCXZtFdKaGMUrCXZiGNLdFdSaGWUrFM40CXYnGRGnFdKnGM0rFNZ6NNY1CXYsMXZdFM42CXUnGMUoHW0rCXZtFdKaGMUrCXZiGNLdFdSaGWUrFM40CXYnGRGnFdKnGM0rFNZ6Cc8+JW9hJdqpw3ThJai=Vítězové – Mateřská škola roku – celostátní soutěž mateřských škol

Přehled vítězů

Mateřská škola roku 2018


MŠ Jeřabinka, Kopřivnice

MŠ Jeřabinka vyhrála se svým projektem, který popisoval novou zahrádku s vyvýšenými záhony a smyslovými chodníky. Dále se podělila o praxi sdílených knihoven na chodbách mateřinky nebo pozorování líhnutí motýlů. Jako závěrečnou tečku školka představila velkolepý projekt zámořských plaveb, kdy ve třídě vznikla velká loď.


Mateřská škola roku 2019


MŠ Strmilov, Strmilov

MŠ Strmilov se přihlásila do soutěže s projektem Voda. Ten očaroval porotě svou obsáhlostí a všestranností. V rámci svého celoročního projektu děti poznávaly koloběh vody v přírodě, čistily studánku, nechaly se unášet na vlnách skladby Má vlast od Bedřicha Smetany nebo také zavítaly do čističky odpadních vod.