O soutěži


Plánujete pro tento školní rok nové aktivity? Vymysleli jste něco jedinečného, co by se mohlo uchytit i v dalších školkách? Inspirujte ostatní a přihlaste se do soutěže Mateřská škola roku 2022. Je to skutečně jednoduché! Stačí se s námi podělit o vaše zkušenosti.

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Cílem soutěže je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady bude hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

Hlavní cena


Společnost MAKRA DIDAKTA věnuje vítězné mateřské škole nábytek v hodnotě 100 000 Kč! Společnost MAKRA DIDAKTA se již téměř 30 let pohybuje na trhu s vybavením pro vzdělávací instituce v České republice i zahraničí. Kromě široké nabídky výrobků pro školy a školky se zabývá především výrobou vlastního nábytku, který je navržen pro zachování maximální bezpečnosti dětí a pyšní se známkou České kvality. Zaměřuje se také na vybavení zahrad a dětských hřišť. MAKRA DIDAKTA.

Co budeme hodnotit


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují s dětmi v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, si vybere pouze jednu soutěžní oblast, v rámci které popíše jednu aktivitu. Tento popis bude maximálně o rozsahu 5 normostran a doplněn o doprovodné fotografie (max. 30) nebo krátké video (max. 5 min.).

1.

Šikovné ručičky

Mají děti ve vaší školce speciální koutky nebo pomůcky pro neotřelé výtvarné a manuální aktivity? Osvědčily se vám dětské ponky, pečete s dětmi pravidelně dobroty, zahradničíte nebo máte v malíku jinou manuální činnost? Může se jednat o výtvarku, polytechnickou výchovu, zahradničení, malého elektrikáře, zkrátka vše se počítá. Ukažte, jaké činnosti se ve vaší školce osvědčily, těšíme se na vaše originálními nápady.

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, koncepce manuálních aktivit. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

2.

Zdravá školka

Určitě ve vaší školce vedete děti ke zdravému životnímu stylu: trávíte čas venku, čistíte si ve školce zoubky, zařazujete pohybové chvilky… máte ale v rukávu něco navíc? Ukažte nám to! Zvete si do školky odborníky? Zapojujete do zdravějšího života i rodiče dětí? Vymysleli jste originální výukový program? Jsou součástí vzdělávacích činností neotřelé aktivity, které děti podněcují ke zdravému životnímu stylu? Napište nám a ukažte, jak vedete vaše svěřence vstříc zdravým zítřkům.

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, pozitivní dopad na zdraví dětí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

3.

Školka až za hranicí republiky

Zapojujete se se svou školkou do mezinárodních projektů? Zúčastnili jste se zahraničního pobytu? Spolupracujete se školkami a organizacemi v cizině? Překvapte naši porotu svým přesahem až za hranice České republiky. Těšíme se na vaše úspěchy!

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, interkulturní vzdělávání dětí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

Jak se přihlásit


Přihlásit se může kterákoli MŠ (nebo MŠ spojená se základní školou) v České republice, a to snadno! Stačí zaslat údaje o vaší školce spolu s popisem vaší aktivity zařazené do jedné soutěžní kategorie. Popis doplňte doprovodnými fotografiemi či videem.

 1. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu poradce@forum-media.cz nebo poštou na adresu Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, Praha ̶ Kobylisy, 182 00.

 2. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovatele, kontaktní e-mail, telefon, název a adresu přihlašované mateřské školy.

 3. V případě zaslání přihlášky online prosím přiložte text o vašich aktivitách do přílohy e-mailu, fotografie anebo video dokumentující aktivity vaší MŠ lze zaslat prostřednictvím datového úložiště uschovna.cz. Pokud budete posílat projekt poštou, prosíme o zaslání CD/USB, které bude obsahovat jak soubor s popisem vašich aktivit, tak fotografie anebo videonahrávku.

 4. Termín pro odeslání všech podkladů je nejpozději do 11. 9. 2022 včetně.

Pravidla soutěže


 • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.

 • Soutěž probíhá od 11. 11. 2021 do 11. 9. 2022. Zahájení i vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.

 • Zúčastnit se může kterákoliv MŠ, která je předplatitelem časopisu Poradce ředitelky MŠ nebo si jej v průběhu roku pořídí.

 • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 11. 9. 2022, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vaší aktivity v rámci jedné z uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie (maximálně 30 snímků) nebo krátká videonahrávka (maximálně 5 minut).

 • Přihlášením do soutěže MŠ poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.

 • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.

 • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.

 • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.

 • Výhru nelze měnit za hotovost.

 • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže. Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelstvím FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.

Odborná porota


Mgr. Kateřina Konvalinová

Ilustrátorka a autorka pedagogických publikací, lektorka a učitelka v MŠ.

Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.

Vysokoškolská pedagožka, metodička programu Začít spolu.

Bc. Monika Čihulová

Šéfredaktorka časopisu Poradce ředitelky mateřské školy.

PhDr. Simona Weidnerová, MBA

Analytička a předsedkyně ISEA, Institutu pro sociální a ekonomické analýzy.

Mgr. Ludmila Šprachtová

Místopředsedkyně Asociace předškolní výchovy, bývalá ředitelka MŠ a lektorka kurzů zaměřených na kurikulum podpory zdraví v MŠ, právní subjektivitu MŠ a dalších.