O soutěži


Plánujete pro tento školní rok nové aktivity? Vymysleli jste něco jedinečného, co by se mohlo uchytit i v dalších školkách? Inspirujte ostatní a přihlaste se do soutěže Mateřská škola roku 2021. Je to skutečně jednoduché! Stačí se s námi podělit o vaše zkušenosti.

„Jsme jeden tým, jedna školka!“

Cílem soutěže je nejen zvýšit zájem dětí, jejich rodičů a pedagogů o prostředí kolem sebe, ale také ocenit dobré nápady, o které není v mateřských školách nouze. Vaše nápady bude hodnotit odborná porota a vítězná školka získá užitečnou hlavní cenu.

Hlavní cena


Společnost HYLA s.r.o. nabízí vodní vysavač a čističku vzduchu HYLA. Umí vyklepat koberce, vyčistit plovoucí podlahy a dlažby, pomáhá s alergiemi a astmatem. Systém na čištění vzduchu a prostoru Hyla zachycuje prach a nečistoty a váže je do vody. Čerstvý vzduch podporuje vaše zdraví a přispívá k vaší spokojenosti. Jen jeden přístroj, ale poslouží na mnoho způsobů: vyčistí vzduch, provoní esencemi, hloubkově vysaje koberce, matrace i hladké plochy, umyje okna i dlažbu, vypere koberce a čalounění, dezinfikuje a uklízí. V České republice je značka Hyla zastoupená od roku 1994. Více o společnosti Hyla.

Co budeme hodnotit


Odborná porota bude hodnotit, jaké zajímavé aktivity soutěžící mateřské školy realizují se svými žáky v rámci níže uvedených soutěžních oblastí. Každá mateřská škola, která se do soutěže přihlásí, si vybere pouze jednu soutěžní oblast, v rámci které popíše jednu aktivitu. Tento popis bude maximálně o rozsahu 5 normostran a doplněn o doprovodné fotografie (max. 30) nebo krátké video (max. 5 min.).

1.

CHRÁNÍME PŘÍRODU

Příroda si zaslouží naši ochranu a pomocnou ruku. Vedete děti ke kladnému vztahu k přírodě? Dbáte o životní prostředí nejen v okolí své školky? Máte zkušenost s inspirativními environmentálními programy? Napište nám, jak měníte svět k lepšímu.

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, koncepce tělesné výchovy. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

2.

ZVELEBUJEME ŠKOLKU

Založili jste nový záhonek na zahradě? Připravili jste s dětmi novou výzdobu tříd? Učíte je dbát o pořádek? Nebo máte dobrou zkušenost se zapojením rodičů do zvelebování své školky? Napište nám, jak to chodí ve vaší školce.

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, pozitivní dopad na blízké okolí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

3.

JÍME ZDRAVĚ

Vedete systematicky děti ke zdravé stravě? Využíváte ověřených programů, které jim přibližují zdravou výživu? Daří se Vám osvětu šířit i v rámci jejich rodin? Oslňte porotce svou láskou k zdravé stravě. Těšíme se na vaše tipy.

Hodnoticí kritéria: originalita aktivit, zapojení dětí, získávání nových vědomostí. Tuto soutěžní oblast ohodnotí porota max. 10 body.

Jak se přihlásit


Přihlásit se může kterákoli MŠ (nebo MŠ spojená se základní školou) v České republice, a to snadno! Stačí zaslat údaje o vaší školce spolu s popisem vaší aktivity zařazené do jedné soutěžní kategorie. Popis doplňte doprovodnými fotografiemi či videem.

 1. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu poradce@forum-media.cz nebo poštou na adresu Nakladatelství FORUM s.r.o., Střelničná 1861/8a, Praha ̶ Kobylisy, 182 00.

 2. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlašovatele, kontaktní e-mail, telefon, název a adresu přihlašované mateřské školy.

 3. V případě zaslání přihlášky online prosím přiložte text o vašich aktivitách do přílohy e-mailu, fotografie anebo video dokumentující aktivity vaší MŠ lze zaslat prostřednictvím datového úložiště uschovna.cz. Pokud budete posílat projekt poštou, prosíme o zaslání CD/USB, které bude obsahovat jak soubor s popisem vašich aktivit, tak fotografie anebo videonahrávku.

 4. Termín pro odeslání všech podkladů je nejpozději do 12. 9. 2021 včetně.

Přihláška, která nebude obsahovat veškeré výše uvedené údaje a přílohy, nemůže být zařazena do soutěže.

Pravidla soutěže


 • Každá MŠ se do soutěže může zapojit pouze jednou.

 • Soutěž probíhá od 1. 1. 2021 do 12. 9. 2021. Zahájení i vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci celostátních konferencí pořádaných Nakladatelstvím FORUM s.r.o.

 • Zúčastnit se může kterákoliv MŠ, která je předplatitelem časopisu Poradce ředitelky MŠ nebo si jej v průběhu roku pořídí.

 • Do soutěže se můžete zapojit nejpozději do 12. 9. 2021, a to odevzdáním přihlášky s přílohami s popisem a dokumentací vaší aktivity v rámci jedné z uvedených 3 soutěžních oblastí. Přílohami se rozumí psaný text v délce do 5 normostran – normostrana = 1800 znaků s mezerami, a to v textovém formátu či formátu PDF, dokumentací se rozumí doprovodné fotografie (maximálně 30 snímků) nebo krátká videonahrávka (maximálně 5 minut).

 • Přihlášením do soutěže MŠ poskytujete Nakladatelství FORUM s.r.o. souhlas se zveřejněním zvukových a obrazových materiálů, stejně tak i textové části.

 • Nakladatelství FORUM s.r.o. si vyhrazuje právo vyřadit MŠ ze soutěže při podezření z nekalého soutěžení.

 • Výherce zvolí odborná porota, která prezentaci každé přihlášené mateřské školy přidělí body. Vítězem se stane mateřská škola s nejvyšším počtem bodů. Pořadí na dalších místech se neurčuje.

 • Při rovnosti bodů soutěžících rozhoduje termín, kdy byla přihláška zaslána do soutěže.

 • Výhru nelze měnit za hotovost.

 • Vítěz soutěže má možnost se přihlásit do následujících ročníků soutěže. Vítězná mateřská škola se svou přihláškou zavazuje, že se její zástupce zúčastní slavnostního vyhlášení soutěže v rámci celostátní konference pořádané Nakladatelstvím FORUM v Praze. Zástupce vítězné MŠ neplatí registrační poplatek za účast na této konferenci.

Staňte se MŠ SYMPATIE


Máte dobré vztahy s rodiči? Chválí vás za váš přístup k dětem? Poproste rodiče o podporu a staňte se MŠ SYMPATIE. Je to jednoduché – požádejte rodiče, aby hlasovali pro vaši školku na stránce www.forumms.cz. Sdílet můžete také odkaz na hlasování na webu školky či Facebooku.

Školka s nejvíce hlasy od spokojených rodičů získá hodnotný dárek od společnosti Hyla a Nakladatelství FORUM.

Odborná porota


JUDr. Hana Poláková

Odbornice na školskou legislativu, bývala vedoucí odboru školství

PhDr. Simona Weidnerová, MBA

Analytička a předsedkyně ISEA, Institutu pro sociální a ekonomické analýzy

Mgr. Miroslava Strakatá

Ředitelka MŠ Slunečnice – Maršovice

Mgr. Eliška Michálková

Šéfredaktorka Poradce ředitelky mateřské školy

Ing. Eva Chválová

Jednatelka společnosti Nakladatelství FORUM

Bc. Monika Čihulová

Produktová manažerka Nakladatelství FORUM